Lidmaatschap

 
U bent werkgever in de kunststof- en rubberindustrie en wilt de arbeidsvoorwaarden van uw werknemers goed, makkelijk en betaalbaar regelen. Dat vraagt vanzelfsprekend maatwerk waarbij de arbeidsvoorwaarden-cao voor de kunststof- en rubberindustrie misschien een goede basis is. Sluit u ook aan bij NWBC en geniet van de voordelen van het lidmaatschap. Wij geven u graag nadere informatie.
 

 

Ga snel naar:

 
 

 

Waarom toetreden?

Branche CAO voor de kunststof-, rubber- en lijmindustrie

U kunt natuurlijk zelf arbeidsvoorwaarden opstellen voor de medewerkers in uw onderneming. Maar weet u dan zeker dat u niets over het hoofd ziet? En heeft u wel eens in kaart gebracht hoeveel tijd u daaraan kwijt bent? Het kan een stuk efficiënter... De cao voor de kunststof-, rubber- en lijmindustrie is een vrijwillige cao die niet algemeen verbindend is verklaard. Als u zich aansluit bent u verzekerd van eigentijdse en actuele arbeidsvoorwaarden voor al uw medewerkers. De cao legt u niet van alles op, maar biedt een basispakket aan primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Daarbij is er ruimte voor bedrijfsspecifieke afspraken, mits die geen afbreuk doen aan de afspraken in de cao. Door deze opzet bent u als werkgever enerzijds verzekerd van een waterdichte arbeidsovereenkomst en anderzijds heeft u voldoende speelruimte voor individuele afspraken. Daarnaast kunt u als cao-bedrijf rekenen op deskundig advies op het gebied van de arbeidstijdenwet, ontslagrecht, wet op de ondernemingsraden e.d. Ook kunt u aanhaken bij mantelovereenkomsten, zoals de WGA-hiaatverzekering.

Efficiënt, effectief en deskundig

De cao voor de kunststof-, rubber- en lijmindustrie geldt voor alle onder de CAO vallende werknemers. Dat zijn werknemers die in dienst zijn bij een bedrijf dat lid is van de NRK-Werkgeversvereniging Branche CAO (NWBC). De NWBC regelt de arbeidsvoorwaarden op hoofdlijnen, zodat u in uw bedrijf alleen nog maar bedrijfsgerichte afspraken hoeft te maken.

Bijkomend voordeel is dat u als cao-bedrijf bij wijzigingen in de cao geen instemming aan het gehele personeel of ondernemingsraad hoeft te vragen. Met de cao sluit u zich aan bij de wettelijke regels, krijgt u achteraf geen discussie meer over de wijzigingen en wordt een eventuele polarisatie van standpunten in uw bedrijf vermeden. Toetreding tot de cao voor de kunststof-, rubber- en lijmindustrie bespaart u dan ook tijdrovende onderhandelingen, wat de transactiekosten minimaliseert. Het grote voordeel is dat u zich kunt richten op uw kerntaken als ondernemer, terwijl de NWBC uw belangen behartigt op het gebied van arbeidsvoorwaarden.

Inspraak

De NWBC is een vereniging met een democratisch en transparant karakter. Dat betekent dat de mening van de lidbedrijven meespeelt in het proces van cao-vorming. De onderhandelingsdelegatie voert de cao-onderhandelingen maar op diverse momenten in het cao-proces worden de lidbedrijven betrokken. Als zij dat willen natuurlijk …

Bestemd voor ....

De CAO is geschikt voor bedrijven in de kunststof-, rubber- en lijmindustrie, in de ruimste zin van het woord. Dat varieert van bedrijven die spuitgieten, extruderen en dergelijke tot fabrikanten van vezelversterkte producten en verwerkers van rubber. Maar ook kunststof- en rubberrecyclingbedrijven, producenten van lijmen en fabrikanten van kunststof kozijnen kunnen tot de cao toetreden. Daarnaast vallen bewerkers van kunststof- en rubber(half)fabrikaten in de werkingssfeer van de CAO. De cao-partijen streven naar een uitbreiding van het aantal deelnemende bedrijven. Door verbreding van het draagvlak kan er namelijk nog meer worden gerealiseerd: De dienstverlening aan de deelnemende bedrijven kan worden uitgebreid, de kwaliteit kan verder worden verhoogd en er kunnen betere afspraken op sociaal terrein worden gemaakt. Een breder draagvlak levert dus voordeel op voor alle partijen.

Waarom toetreden?

Aansluiting bij de CAO is misschien niet uw eerste prioriteit, maar het levert u meer op dan dat het kost. Niet alleen wat tijd of geld betreft, maar ook ten aanzien van gemak en kwaliteit. Wat het u oplevert? U kunt in ieder geval rekenen op het volgende:

 1. U bent verzekerd van aantrekkelijke en moderne (primaire en secundaire) arbeidsvoorwaarden;
 2. U heeft arbeidsvoorwaarden die zijn afgestemd op de nieuwste, wettelijke regels;
 3. U hoeft geen afzonderlijke afspraken te maken met individuele werknemers. Wilt u toch bedrijfsgerichte afspraken maken, dan biedt de CAO daartoe de mogelijkheid;
 4. U kunt aanhaken bij mantelovereenkomsten, die vaak goedkoper zijn dan een individuele regeling;
 5. U kunt deskundige hulp en advies inroepen bij de interpretatie van de cao en de uitvoering van uw arbeidsvoorwaardenbeleid;
 6. U kunt ook met vragen over andere sociale onderwerpen terecht bij de NWBC.
 7. U heeft een netwerk om ervaringen op het gebied van arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen te delen;
 8. U staat er niet alleen voor maar pakt gezamenlijk zaken aan die individuele bedrijven niet kunnen realiseren;
 9. Uw werkgeversbelangen worden collectief behartigd door een professionele vertegenwoordiger: de NRK-Werkgeversvereniging Branche CAO (NWBC);
 10. U bent collectief aangesloten bij de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN);
 11. U bent tevens aangesloten bij de Federatie NRK.

Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag

Postbus 418
2260 AK Leidschendam

 


Contact

 

Secretariaat NWBC

Tel: 070-444 06 90
Fax: 070-444 06 61 

E-mailnwbc@nrk.nl
 

CAO Kunststof & Rubber

 

 

 

© NWBC 2022