Lidmaatschap

 
U bent werkgever in de kunststof- en rubberindustrie en wilt de arbeidsvoorwaarden van uw werknemers goed, makkelijk en betaalbaar regelen. Dat vraagt vanzelfsprekend maatwerk waarbij de arbeidsvoorwaarden-cao voor de kunststof- en rubberindustrie misschien een goede basis is. Sluit u ook aan bij NWBC en geniet van de voordelen van het lidmaatschap. Wij geven u graag nadere informatie.
 

 

Ga snel naar:

 
 

 

Wat houdt de CAO in?

De werkgevers en werknemers die zijn aangesloten bij de cao voor de kunststof-, rubber- en lijmindustrie ontvangen de integrale tekst in een overzichtelijk document. Ook als een definitieve cao-tekst nog niet is gepubliceerd krijgen de lidbedrijven altijd tijdig informatie over wijzigingen. Onderstaand volgt een korte impressie van onderwerpen die in de CAO zijn geregeld:

Arbeidsduur en roosters

De arbeidsduur is 40 uur per week met 11,5 ADV-dag (arbeidsduurverkorting), waardoor het gemiddelde op 38 uur per week komt. Voor (vol)continu-diensten geldt een afwijkende arbeidsduur. Variabele roosters zijn mogelijk binnen een maximum van 42,5 uur per week en/of 8,5 uur per dag.

Functie-indeling, salaris en toeslagen

Ondernemers kunnen de werknemers op eenvoudige wijze indelen in het functieraster. De functie-indeling is vervolgens de basis voor de indeling in de salarisschaal. Mocht u zich afvragen welke toeslagen u moet toekennen aan de diverse ploegendiensten, ook die zaken zijn geregeld in de CAO. Denk bijvoorbeeld aan werk in ploegendienst, overwerk, werk op feestdagen, etc. Ook maakt de CAO melding van een tegemoetkoming ziektekostenverzekering en een WGA-hiaatverzekering.

Vakantie, verzuim, extra vrije tijd oudere werknemers

Per jaar heeft een werknemer 24 vakantiedagen (bij voltijds dienstverband). Voor de oudere werknemers zijn er extra vrije dagen. De CAO kent bovendien een heldere regeling voor verzuim met behoud van loon, zodat er geen onnodige discussie over kan ontstaan. De wettelijke regeling inzake calamiteitenverlof wordt bovendien gevolgd.

Aanvulling bij arbeidsongeschiktheid

De CAO kent een aanvulling van het netto-inkomen bij arbeidsongeschiktheid, gedurende maximaal twee jaar.

Pensioen

Voor werknemers in de kunststof- en rubberindustrie geldt een pensioenverplichting. Dat kan doordat de werkgever deelneemt aan het Bedrijfstakpensioenregeling (ondergebracht bij Pensioenfonds PGB) of doordat de werkgever dispensatie heeft gekregen voor een eigen pensioenregeling die "in totaliteit tenminste gelijkwaardig" is aan de bedrijfstakregeling in de arbeidsvoorwaarden-cao. De NRK Werkgeversvereniging Branche Pensioen (NWBP) behartigt de belangen van de bedrijven die zijn toegetreden tot de Bedrijfstakpensioenregeling.

Aanmeldingsprocedure en toetredingsvoorwaarden

Bedrijven die zich willen aansluiten bij de cao voor de voor de kunststof-, rubber- en lijmindustrie , kunnen zich aanmelden bij de NWBC (NRK-Werkgeversvereniging Branche CAO). Een vertegenwoordiger van de NWBC komt vervolgens bij uw bedrijf langs voor een oriënterend gesprek; toetreden tot de cao is immers maatwerk. Soms is een aansluiting snel gerealiseerd, soms vraagt het maanden of jaren totdat arbeidsvoorwaarden goed op elkaar zijn afgestemd. De NWBC biedt de mogelijkheid om dit proces te doorlopen op een manier die bij uw bedrijf past. De folder ‘stappenplan voor toetreding tot de cao’ geeft u meer informatie.

De uiteindelijke goedkeuring om aan te sluiten bij de cao wordt gegeven door de gezamenlijke cao-partijen (NWBC en vakorganisaties).

Voorwaarden voor toetreding:

  1. Uw bedrijf is actief in de kunststof-, rubber- en lijmindustrie;
  2. Uw bedrijf wordt lid van de NWBC (NRK-Werkgeversvereniging Branche CAO);
  3. Uw bedrijf is bereid de CAO integraal toe te passen (een overgangsregeling behoort tot de mogelijkheden).

Wenst u ondersteuning of individuele begeleiding bij uw toetreding tot de cao voor de kunststof-, rubber- en lijmindustrie? De NWBC zorgt ervoor!


Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag

Postbus 418
2260 AK Leidschendam

 


Contact

 

Secretariaat NWBC

Tel: 070-444 06 90
Fax: 070-444 06 61 

E-mailnwbc@nrk.nl
 

CAO Kunststof & Rubber

 

 

 

© NWBC 2022